28 april 2017

PRIVACYBELEID FLIPBOARD

We hebben ons best gedaan juridisch jargon te vermijden en in eenvoudige bewoordingen uit te leggen welke informatie we over u verzamelen, waarvoor we die gebruiken en in welke zeldzame situaties we die met anderen delen.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Het geldt voor alle interacties tussen u en de producten en diensten van Flipboard.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u een account aanmaakt bij Flipboard, geeft u ons uw volledige naam en e-mailadres op en maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan. U mag ons in plaats van uw officiële naam ook een pseudoniem opgeven.

Als u geen zin hebt om helemaal een nieuw account aan te maken, kunt u zich misschien ook aanmelden via een account dat u al hebt bij een andere service, zoals Facebook.

Via uw gebruikersprofiel kunt u uw account aan uw wensen aanpassen en verbinding maken met andere gebruikers van Flipboard. Uw profiel omvat automatisch uw naam en gebruikersnaam. U kunt in het veld Bio ook een profielfoto toevoegen en wat u verder maar wilt.

Om u te helpen verbinding te maken met andere Flipboard-gebruikers en om uw Flipboard-ervaring te personaliseren, vragen we misschien om aanvullende informatie, waaronder uw contactpersonen, locatie of een lijst met de apps op uw mobiele apparaat. Als u een account hebt aangemaakt na 23 maart 2016, maken we een lijst van de geïnstalleerde apps op uw mobiele apparaat om uw ervaringen te verbeteren en op u af te stemmen. We verwijderen of anonimiseren deze informatie nadat we eerst aanbevelen hoe u met Flipboard van start kunt gaan, en we doen geen aanbevelingen op basis van gevoelige informatie.

Bepaalde andere informatie ontvangen we automatisch wanneer u Flipboard gebruikt. Het gaat hierbij om gegevens over uw apparaat, software, besturingssysteem, met besturingssysteem geleverd apparaat- of gebruikersspecifieke reclame-id’s voor het volgen van reclame (‘reclame-id’s’), uw IP-adres, en de datum en tijd van elk verzoek dat u indient bij Flipboard.

Om uw Flipboard-ervaring te verbeteren verzamelen we informatie over hoe u materiaal en reclames bekijkt, flipt en er interacties mee aangaat via Flipboard en op sites van derden met een Flipboard-widget.

U kunt uw Flipboard-account koppelen aan andere services die u gebruikt, zoals sociaal-netwerksites, services voor het delen van foto’s en media-uitgevers zoals de New York Times. Als u uw Flipboard-account koppelt aan een service van een derde, verzamelen wij informatie via die service. Deze informatie varieert, afhankelijk van de service en uw privacy-instellingen daar, maar kan profielgegevens omvatten (bijv. leeftijd, geslacht en locatie), uw contacten op die service en materiaal dat u daar openbaar toegankelijk hebt gemaakt.

Als u iets dat u via Flipboard ziet, per e-mail wil sturen naar een kennis die nog geen Flipboard-account heeft, bewaren wij mogelijk het e-mailadres van die kennis voor het verzenden van die e-mail en het verbeteren van onze diensten. Ontvangers kunnen contact met ons opnemen via privacy@flipboard.com om te vragen deze informatie uit onze database te verwijderen.

HOE WE UW INFORMATIE GEBRUIKEN EN ONTHULLEN

Een groot deel van Flipboard bestaat uit het delen van materiaal dat u interessant vindt. Daarom zijn uw Flipboard-profiel, de personen en bronnen die u zelf volgt of die u volgen, de magazines die u aanmaakt, de opmerkingen die u plaatst en het materiaal dat u flipt allemaal openbaar.

Daarnaast gebruiken we uw informatie om Flipboard te laten werken, beter te begrijpen hoe u onze service gebruikt, uw ervaring aan uw wensen aan te passen (waaronder het materiaal, de marketingmaterialen en de reclames die u ziet), om misbruik te voorkomen en om Flipboard te verbeteren. Flipboard kan ook werken met reclamepartners om reclame van derden aan te bieden, waaronder advertenties die aansluiten bij uw interesses. Voor meer informatie over de praktijken van onze reclamepartners brengt u een bezoek aan Datalogix en Oracle. Meer informatie over reclame die aansluit bij uw interesses, inclusief hoe u kunt afmelden (opt-out) voor de reclame van derden die u op Flipboard en op andere diensten ziet, vindt u op http://www.aboutads.info/choices/ en op http://www.aboutads.info/appchoices. Gebruikers in de EU/EAA kunnen ook kijken op http://www.youronlinechoices.eu/. Als u kiest voor een ‘opt-out’ ziet u nog altijd reclame maar deze is niet aangepast aan uw interesses, bezoeken aan andere services of demografische informatie. Als alternatief kunt u ook afzien van het ontvangen van reclame door Flipboard niet langer te gebruiken

Wij delen op uw persoon herleidbare informatie uitsluitend onder de volgende omstandigheden:

  • Met uw instemming, nadat we u hebben laten weten welke informatie gedeeld gaat worden en met wie.
  • Als wij van mening zijn dat het redelijkerwijs nodig is ter naleving van een wet, voorschrift of gerechtelijke procedure. Als we uw informatie gaan vrijgeven, is het ons beleid om u daar een redelijke tijd vooraf van op de hoogte te stellen, tenzij ons dat verboden is op grond van wetgeving of een gerechtelijke beschikking (bijv. een beschikking uit hoofde van 18 U.S.C. § 2705(b)). We kunnen uw informatie onthullen zonder voorafgaande kennisgeving als we van mening zijn dat dit nodig is om dreigend en ernstig lichamelijk letsel bij een persoon te voorkomen. Niets in dit privacybeleid is bedoeld ter beperking van eventuele juridische tegenwerpingen of verweren uwerzijds tegen pogingen van derden om u te dwingen tot onthulling van uw informatie, met inbegrip van gerechtelijke overheidsbeschikkingen.
  • Aan derden die ons helpen bij het aanbieden en verbeteren van onze service, bijvoorbeeld bedrijven die Flipboard bepaalde technische instrumenten en analysediensten verschaffen (waaronder marketingpartners) waardoor we meer inzicht krijgen in hoe mensen Flipboard gebruiken, opdat we het kunnen verbeteren. Wij vereisen dat dergelijke bedrijven de beperkingen van dit privacybeleid in acht nemen.
  • Als wij (een deel van) onze bedrijfsmiddelen, waaronder de in dit privacybeleid omschreven informatie, verkopen, overdragen of anderszins delen, in verband met een fusie, overname, reorganisatie of de verkoop van activa bij een faillissement. We delen mogelijk ook niet op personen herleidbare, niet-samengevoegde informatie (bijvoorbeeld geanonimiseerde reclame-id’s) met bedrijven die ons helpen onze producten en diensten te verbeteren, waaronder reclame (zoals onderzoeksbedrijven en aanbieders van analysediensten). Net als bij de op uw persoon herleidbare informatie vereisen wij dat dergelijke bedrijven de beperkingen van dit privacybeleid in acht nemen.

Samengevoegde informatie over hoe onze gebruikers Flipboard gebruiken, zullen wij mogelijk delen op een wijze waardoor u niet persoonlijk geïdentificeerd wordt.

BELEID INZAKE WEBOPSLAG EN TRACKING

Cookies en lokale HTML5-opslag zijn methoden om informatie over uw gebruik van internetservices bij te houden op uw eigen mobiele apparaat of computer.

Wij gebruiken cookies en lokale HTML5-opslag als hulpmiddel bij het aanmaken van uw sessie, om te weten wanneer u zich hebt aangemeld en om ons te helpen bepaalde informatie te onthouden over uw interacties met Flipboard.

Als u liever geen cookies of lokale HTML5-opslag gebruikt, bieden de meeste browsers u de mogelijkheid om deze uit te schakelen, of vragen ze om uw instemming voordat deze worden gebruikt om informatie te bewaren. Als u besluit om geen informatie te bewaren in cookies of lokale HTML5-opslag, werken bepaalde onderdelen van Flipboard echter mogelijk niet zoals ze bedoeld zijn.

Flipboard gebruikt in reclames ook webbeacons aan de hand waarvan Flipboard en haar reclamepartners kunnen zien hoe gebruikers reclame bekijken en hoe ze erop reageren. Afhankelijk van de in uw besturingssysteem ingestelde reclamevoorkeuren zal Flipboard uw reclame-id mogelijk delen met reclamepartners, op een anonieme wijze die niet is gekoppeld aan uw naam of e-mailadres.

Sommige uitgevers of services van andere derden met wie we een partnership hebben, maken mogelijk gebruik van cookies, webbeacons of andere technologieën om uw internetactiviteit te volgen. Wees u ervan bewust dat in dit privacybeleid alleen het beleid van Flipboard wordt uitgelegd, en niet de praktijken van andere services.

In sommige browsers kunt u een signaal afgeven dat u niet wilt dat uw activiteiten op internet worden gevolgd. De internetgemeenschap heeft geen overeenstemming bereikt over hoe dergelijke signalen het best in acht kunnen worden genomen; daarom reageren wij momenteel niet op Do-Not-Track-verzoeken.

WISSEN VAN GEGEVENS

Als u uw account wilt wissen, kunt u dat doen in de Flipboard-toepassing onder Instellingen (tandwielpictogram), in het gedetailleerde menu Edit Profile (Profiel bewerken). Als we uw account wissen, is uw gebruikersprofiel niet meer zichtbaar op onze service, maar mogelijk bewaren we wel bepaalde logboekgegevens in een niet op uw persoon herleidbare vorm en andere informatie die u openbaar toegankelijk hebt gemaakt via Flipboard (bijvoorbeeld opmerkingen over materiaal).

VERANDERINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

Omdat Flipboard voortdurend in ontwikkeling is, kunnen we van tijd tot tijd besluiten dit privacybeleid te herzien. Het gebruik door ons van uw informatie wordt geregeld door de meest actuele versie, die altijd beschikbaar is op https://flipboard.com/privacy. Oudere versies zijn op verzoek verkrijgbaar. Als we veranderingen aanbrengen waarvan we denken dat deze significante gevolgen zullen hebben voor uw rechten, stellen wij u daarvan op de hoogte door een kennisgeving op onze website te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat u door uw gebruik van Flipboard voort te zetten, instemt met alle wijzigingen en herzieningen van dit privacybeleid.

CONTACT

Wij horen graag uw vragen, zorgen en feedback over dit privacybeleid. Als u suggesties voor ons hebt, geef die dan door via support@flipboard.com